Myšľanská Výhliadka

Vyšná Myšľa

| 2020

V blízkosti územia obce Vyšná Myšľa sme navrhovali vysunutú lávku. Prístup k navrhovanej stavbe je zabezpečený severozápadnou a juhovýchodnou trasou cyklistického chodníka, ktorý sa nachádza na predmetnom pozemku. Lávka má slúžiť na oddych cyklistom ale aj peším, ktorý budú prechádzať týmto úsekom. Navrhovaná stavba pozostáva z vysunutej lávky, schodiska, betónového profilu slúžiaceho na sedenie a z priestoru na uloženie bicyklov.